Koszyk
ŻYWICA EPOKSYDOWA: PROBLEMY I ROZWIĄZANIA – 12 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH PROBLEMÓW

ŻYWICA EPOKSYDOWA: PROBLEMY I ROZWIĄZANIA – 12 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH PROBLEMÓW

 1. ŻYWICA NIE UTWARDZIŁA SIĘ PO WSKAZANYM CZASIE

Nieutwardzenie się żywicy po określonym czasie może mieć różne przyczyny. Oto kilka najczęściej spotykanych:

 • Sprawdź dokładnie proporcje użycia wskazane w instrukcji. Niewłaściwe lub niedokładne proporcje mogą mieć wpływ na katalizę produktu. Bardzo ważne jest, aby nigdy nie dodawać większej ilości utwardzacza niż określona w instrukcji.
 • Nigdy nie wylewaj drugiej warstwy bez uprzedniego upewnienia się, że poprzednia została całkowicie utwardzona. Wylanie kolejnej warstwy na powierzchnię, która nie została utwardzona, może spowodować przegrzanie i wpłynąć negatywnie na wyniki twojej pracy.
 • Jeśli pracujesz w środowisku o stosunkowo niskiej temperaturze, to czas utwardzania żywicy znacznie się wydłuży. Na przykład, jeśli przejdziesz z 25° [77 F] do 15° [59 F], czas utwardzania ulegnie podwojeniu. Użyj zewnętrznego źródła ciepła (kuchenka, grzejnik itp.), aby zwiększyć temperaturę otoczenia lub zastosuj utwardzacz odpowiedni do pracy w niskich temperaturach.
 • Większość problemów związanych z niepowodzeniem w utwardzaniu żywic można powiązać z nieprawidłowym mieszaniem. Pamiętaj, aby dokładnie wymieszać produkt przez co najmniej dwie minuty, skrupulatnie zeskrobując mieszaninę z dna i ścianek użytego pojemnika. Nigdy nie lekceważ tego bardzo ważnego etapu.
 •  Wszelkie dodatki (pigmenty, barwniki itp.) można dodawać dopiero po wymieszaniu żywicy i katalizatora.
 • Użyj katalizatora, który znajdziesz w pakiecie wraz z żywicą, którą będziesz wykorzystywać. Zastosowanie “niepowiązanych” katalizatorów może wpłynąć negatywnie na końcowy wynik.
 1. ŻYWICA NIE MA ODPOWIEDNIEJ PRZYCZEPNOŚCI
 • Jeśli chcesz użyć żywicy jako środka wiążącego lub do tworzenia blatów-rzek (blatów z efektem płynącej wody) możesz napotkać na pewne problemy związane z lepkością produktu.
 • Jeśli pracujesz na bardzo porowatej powierzchni, która z łatwością wchłania produkt, to staje się konieczna druga warstwa żywicy, szczególnie na krawędziach materiału, który zamierzasz przykleić.
 • Jeżeli pracujesz z drewnem, to musisz zapewnić maksymalnie czystą i gładką powierzchnię. Niedbałe oczyszczenie może negatywnie wpłynąć na przyleganie żywicy.
 • Innym problemem może być wielkość blatu, nad którym pracujesz.  Duża powierzchnia żywicy sama przez się może nie dopuścić do uzyskania idealnego uszczelnienia. Aby poradzić sobie z tym problemem, wystarczy zwiększyć ilość materiału, aby zmniejszyć roboczą powierzchnię żywicy.
 • Upewnij się, że żywica jest równomiernie rozłożona na całej powierzchni.
 1. ŻYWICA UTRACIŁA BLASK

Jeżeli żywica ma zabarwienie nieprzejrzyste i pozbawione połysku, to przyczynę stanowią najprawdopodobniej warunki klimatyczne środowiska pracy.   W wielu przypadkach zmętnienie może być spowodowane nawet normalnymi zmianami sezonowymi. Użyj zewnętrznego źródła ciepła, aby usunąć wilgoć i wspomagać polimeryzację.

 1. NA POWIERZCHNI UTWORZYŁA SIĘ KLEISTA WARSTEWKA (FILM)

Po utwardzeniu żywicy na powierzchni może powstać kleista warstewka. Ten problem można łatwo zmniejszyć, przemywając powierzchnię gorącą wodą przy pomocy gąbki.

Jeśli jednak chcesz uniknąć tworzenia się takiej warstewki, należy zastosować następujące środki ostrożności:

 • Zawsze staraj się pracować w zamkniętych pomieszczeniach, nie dopuszczając do nagłych zmian temperatury w pomieszczeniu
 •  Unikaj stosowania zbyt małych ilości, ponieważ im mniejsze dozy mieszaniny, tym większe ryzyko powstawania zanieczyszczeń.
 • Pamiętaj, że powstawanie lepkiej warstewki zależy nie tylko od wilgoci, ale także od obecności CO2, a tym samym należy ograniczyć stosowanie pistoletów termicznych podczas procesu katalizy.
 • Pamiętaj, że użycie pojemnika ogranicza interakcję żywicy z cząsteczkami powietrza.

Staraj się jak najlepiej izolować produkt.

 1. PO LATACH PRZECHOWYWANIA UTWARDZACZ NABRAŁ CZERWONAWEJ BARWY

Jest normalnym zjawiskiem, że po kilku latach utwardzacz nabiera czerwonawej barwy i traci przejrzystość.

Ta zmiana koloru w żaden sposób nie wpływa na jakość żywicy, która nadal może być bezpiecznie używana, chyba że wymagany jest całkowicie bezbarwny produkt.

 1. NA POWIERZCHNI ŻYWICY WYSTĘPUJE EFEKT “SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ”

Jeśli na powierzchni żywicy po utwardzeniu występują wybrzuszenia, czyli efekt “skórki pomarańczowej”, jest to prawdopodobnie spowodowane temperaturą środowiska pracy.

Istnieje kilka rozwiązań, które mogą pomóc w zmniejszeniu tego problemu:

 •  Jeśli produkt nie został jeszcze całkowicie utwardzony, użyj wałka w celu “wygładzenia” powierzchni, w ten sposób zostaną wyrównane pewne wybrzuszenia na powierzchni żywicy.
 • Jeżeli reakcja katalizowana żywicy nie została jeszcze zakończona, możesz spróbować poprawić jakość powierzchni przy pomocy wylewki korekcyjnej, wynoszącej maksymalnie 2 mm [0,07”].

 • Jeśli reakcja katalizowana żywicy została całkowicie zakończona, można wyszlifować ją papierem ściernym ziarno 100 i wykończyć warstwą błyszczącej farby poliuretanowej w sprayu.
 1. ZASTOSOWANY LAKIER NIE MA PRZYCZEPNOŚCI DO ŻYWICY

Jeśli lakier, który wybrałeś do wykończenia żywicy, nie ma właściwej przyczepności do produktu, być może popełniłeś kilka błędów na etapie przygotowawczym:

 • Żywica może nie być jeszcze w pełni utwardzona. Przed nałożeniem lakieru pozostawić produkt do wyschnięcia na kolejne 24 godziny.
 •  Upewnij się, że używany lakier nadaje się do żywicy. Nie używaj lakierów, które nie są kompatybilne z twoimi produktami
 • Sprawdź, czy na powierzchni żywicy nie utworzyła się żadna kleista warstewka. Jeśli tak, to należy ją usunąć zgodnie z opisem w punkcie 4.

 1. ŻYWICA UTWARDZA SIĘ ZBYT SZYBKO

Oprócz problemów z zestalaniem mogą wystąpić również problemy związane ze zbyt szybką polimeryzacją produktu.

Tutaj także powody są związane z temperaturą środowiska pracy: jeśli jest zbyt wysoka, reakcja katalizowana może przebiegać zbyt szybko i pogorszyć wyniki twojej pracy. Dlatego wskazane jest, aby utrzymać temperaturę na poziomie około 20°-25° [68-77 F] i nie mieszać nadmiernych dawek produktu.

 1. NA POWIERZCHNI ŻYWICY POJAWIŁY SIĘ PĘCHERZYKI POWIETRZA

Obecność pęcherzyków powietrza jest jednym z najczęstszych problemów podczas pracy z żywicą. Aby tego uniknąć należy dokładnie i powoli mieszać produkt, aby zapobiec wnikaniu powietrza do mieszaniny.

Jeśli podczas procesu utwardzania na powierzchni żywicy pojawią się małe pęcherzyki, to można je łatwo usunąć za pomocą opalarki, którą należy szybko przesuwać nad powierzchnią w odstępach 10-minutowych.

Pamiętaj, że po utwardzeniu produktu pęcherzyki nie mogą być już usuwane, chyba że zdecydujesz się na kontynuację odlewania z użyciem środków barwiących.

 1. PRZY ŁĄCZENIU ŻYWICY Z WŁÓKNEM SZKLANYM POWSTAJĄ MIKROSKOPIJNE OTWORKI

Może się zdarzyć, że przy łączeniu żywicy z włóknem szklanym powstają mikroskopijne otworki. W tym przypadku rozwiązanie jest bardzo proste: należy wypełnić te otwory żywicą za pomocą szpatułki, pozostawić do wyschnięcia i nałożyć drugą warstwę żywicy.

 1. ŻYWICA NIE JEST IDEALNIE CZYSTA

Jeśli żywica nie jest idealnie czysta, to przyczyny mogą być z pewnością związane z czystością środowiska. Musisz być bardzo dokładny podczas czyszczenia narzędzi roboczych, pojemnika, którego zamierzasz użyć (usunąć olej lub smar z wnętrza ściany) i pomieszczenia, w którym zamierzasz pracować. Zapewnienie maksymalnej czystości zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia żywicy czynnikami zewnętrznymi.

 1. CZYM JEST ŻYWICA EPOKSYDOWA?

Żywica epoksydowa jest szczególnym rodzajem żywicy, która wchodzi w reakcję katalizowaną dzięki zastosowaniu specyficznego utwardzacza i nie wymaga specjalnych warunków klimatycznych. Ten rodzaj produktu ma doskonałe właściwości adhezyjne i mechaniczne, jest całkowicie nietoksyczny i może być używany do tworzenia szerokiej gamy przedmiotów.

Copyright © Resin Pro Srl.

Dodaj komentarz

RESIN PRO 2023 PRAWA AUTORSKIE wszelkie prawa zastrzeżone