Koszyk

Warunki

Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez klienta (zwanego dalej „Klientem”) na rzecz RESIN PRO SRL, numer VAT: 350 1277 32 (dalej „RESIN PRO” lub „my”), za pośrednictwem strony internetowej, strony mobilnej lub aplikacji mobilnej (pod wspólnym adresem „www.resinpro.pl”). Korzystając z resinpro.eu i / lub składając zamówienie, Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu („Warunki”). 

Prosimy o przeczytanie i pełne zrozumienie Warunków przed złożeniem zamówienia. Włączenie jakiegokolwiek produktu lub usługi na www.resinpro.eu w określonym czasie nie oznacza ani nie gwarantuje, że produkty te lub usługi będą dostępne w każdej chwili. 

RESIN PRO zastrzega sobie prawo do zawieszenia dowolnego produktu w dowolnym momencie. 

RESIN PRO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie i bez powiadomienia. 

Wersja Warunków zastosowana do zamówienia Klienta jest wersją obecną na www.resinpro.eu w momencie składania zamówienia. 

RESIN PRO pragnie zapewnić jak najlepsze wrażenia z zakupów online. Z tego powodu musimy upewnić się, że nasze usługi działają bezbłędnie. Klient oświadcza, że rozumie i zgadza się by nie (i) wysyłać, przesyłać, redystrybuować, wgrywać lub promować żadnych komunikatów ani treści, które mogą spowodować szkody lub negatywnie wpłynąć na naszą działalność, produkty lub usługi; (ii) zachowywać się lub używać jakiegokolwiek urządzenia w sposób, który ogranicza, narusza, przeszkadza lub uniemożliwia innym użytkownikom korzystanie z witryny resinpro.eu lub które może wpływać na bezpieczeństwo witryny; lub (iii) używać jakiegokolwiek urządzenia lub próbować używać jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, sprzętu, agenta, skryptu lub innego urządzenia lub mechanizmu (w tym między innymi pająków, botów, robotów indeksujących, awatarów lub inteligentnych agentów) do przeglądania lub przeprowadzania zaawansowanego wyszukiwania lub kopiowania treści ze strony internetowej. 

RESIN PRO zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu oraz usunięcia konta każdego użytkownika, który narusza niniejsze postanowienia lub inne postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 RESIN PRO SRL

Via XXV Aprile Z.I. snc – 19021 Arcola (SP), Italy

VAT number 01473200119

Tel. +48 796 617 366

Email: info@resinpro.pl

RESIN PRO 2023 PRAWA AUTORSKIE wszelkie prawa zastrzeżone