Koszyk

Wysyłka i zwroty

Koszty wysyłki

Do wszystkich zamówień doliczane są opłaty za wysyłkę w wysokości 19,90zł niezależnie od wielkości zamówienia. Oferta dotyczy wysyłki na terenie Polski

Terminy wysyłki

RESIN PRO dołoży wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane w możliwie najkrótszym czasie i w kolejności, w jakiej zostały złożone. Celem RESIN PRO jest dostarczanie zamówień od 4-5 dni roboczych na terenie całej Polski. Pomimo celu dostarczenia w określonym przedziale czasowym, dostawa może potrwać dłużej z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

Gdzie wysyłamy?

Nasze zamówienia dostarczamy do 30 różnych krajów, dostawą “od drzwi do drzwi” w ciągu 3-6 dni roboczych:

Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Macedonia Północna, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.

Śledzenie

Przed wystawieniem zamówienia RESIN PRO poinformuje Klienta o szczegółach planowanej wysyłki. Po wysłaniu zamówienia, jeśli Klient podał adres e-mail, otrzyma e-mail potwierdzający, zawierający śledzenie oraz link do śledzenia.

Płatności

Płatności można dokonać następującymi sposobami:

  • Karta kredytowa lub przedpłacona
  • PayPal: zapłać za pomocą swojego konta PayPal.
  • Przelew bankowy: potwierdzenie płatności zwykle przychodzi po upływie kilku dni.

Ceny publikowane na www.resinpro.pl należy rozumieć jako zawierające aktualny podatek VAT, ale bez kosztów wysyłki. Koszty dostawy dla każdego zamówienia będą takie same, niezależnie od wielkości czy wagi przesyłki. Koszt każdej metody dostawy jest wyraźnie wskazany podczas procedury składania zamówienia.

Jeżeli RESIN PRO nie będzie w stanie dostarczyć zamówienia w całości i konieczna jest więcej niż jedna wysyłka, Klient nie zostanie obciążony kosztami dodatkowych przesyłek.

Ceny mogą się różnić w sklepie, katalogu i online.

Zamówienie / zawarcie umowy

Po złożeniu zamówienia, jeśli Klient podał swój adres e-mail, zostanie wysłane potwierdzenie. Jeśli z jakichś powodów RESIN PRO nie jest w stanie zrealizować zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany najszybciej jak to możliwe.

Jeśli RESIN PRO mimo wszystko otrzyma wpłatę za to zamówienie, RESIN PRO zobowiązuje się do zwrotu środków przy użyciu metody wybranej uprzednio przez Klienta. Jeśli z jakiegoś powodu wymagane są inne zgody, RESIN PRO poinformuje Klienta i poprosi o kontakt z Obsługą Klienta RESIN PRO, która zwróci mu pieniądze.

Odstąpienie od umowy

Klient może anulować lub zwrócić zamówienie w ciągu 60 dni po otrzymaniu towaru. Jeśli Klient uiścił opłatę za towar, otrzyma on zwrot kosztów wysyłki, jednak z wyłączeniem możliwych kosztów wysyłki zwrotnej do RESIN PRO, która wynosi 25 zł. Jeżeli Klient postanowi zachować część zamówienia, tym samym tylko częściowo anulując zamówienie, koszty wysyłki nie zostaną zwrócone.

Polityka zwrotów znajduje się na stronie resinpro.pl

Gdyby Klient chciałby anulować lub zwrócić zamówienie, powinien on poinformować RESIN PRO, wysyłając wiadomość na adres: info@resinpro.eu lub wypełnić i złożyć formularz przygotowany przez UOKiK, a następnie zwrócić towar według instrukcji w sekcji Zwroty, w ciągu 60 dni.

RESIN PRO zwróci wpłacone środki używając metody płatności wybranej uprzednio przez Klienta (lub, jeśli płatność za towar nie została jeszcze dokonana, powiadomi o zwrocie towarów w podsumowaniu rachunku) najszybciej jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o anulowaniu zamówienia, jeśli RESIN PRO otrzyma zwracany towar lub dowód świadczący o jego wysyłce do RESIN PRO. Do zwrotu środków może być użyta inna metoda płatności, jeśli tylko Klient wyrazi zgodę; w żadnym wypadku nie pociągnie to za sobą dodatkowych kosztów.

Zwroty

RESIN PRO gwarantuje zwrot wszystkich zwróconych towarów zgodnie z sekcją (Odstąpienie od zamówienia), pod warunkiem, że wszystkie towary zostaną zwrócone w takim samym stanie, w jakim były w momencie odbioru przez Klienta. Oznacza to, że przedmioty nie mogą być otwarte, uszkodzone, zabrudzone, a wszystkie etykiety i metki muszą być nienaruszone. Więcej informacji na temat procesu zwrotu można znaleźć na dowodzie dostawy oraz w naszej polityce zwrotów i zwrotów.

 Przedmioty mogą zostać zwrócone najlepiej poprzez odbiór domowy, zgodnie ze standardowym procesem RESIN PRO.

Metody płatności

Dane dotyczące płatności mogą zostać wprowadzone podczas składania zamówienia, przy użyciu serwisu PAYPAL lub aktywnej karty kredytowej/debetowej (VISA lub MasterCard). Kwota do zapłaty zostanie natychmiastowo zarezerwowana na Twojej karcie lecz nie będzie pobrana, dopóki towar nie zostanie wysłany. RESIN PRO zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności karty kredytowej/debetowej, zdolności kredytowej w stosunku do wartości zamówienia oraz poprawności adresu Kupującego. RESIN PRO zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia jeśli weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie.

Nasze zobowiązania

Żadne z postanowień zawartych na stronie nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności RESIN PRO w jakimkolwiek przypadku, w którym te ograniczenia lub wyjątki od odpowiedzialności byłyby sprzeczne z prawem. RESIN PRO przyjmuje odpowiedzialność w przypadku śmierci lub obrażeń ciała, spowodowanych zaniedbaniami ze strony firmy, jej pracowników lub agentów. RESIN PRO nie wyklucza odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd przez nas, naszych pracowników lub naszych agentów.

W przypadku naruszenia niniejszych postanowień, RESIN PRO będzie odpowiadać jedynie za straty, które powstały w wyniku naruszenia tychże, a ich konsekwencje są uzasadnione i możliwe do przewidzenia. RESIN PRO nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe pośrednio w wyniku ważnej straty lub uszczerbku, na przykład strata zysków lub perspektyw; a także, gdy dostawa towaru lub spełnienie innych naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków jest niemożliwe, ilekroć takie niepowodzenie można przypisać zdarzeniom poza naszą kontrolą, między innymi pożarom, powodzi, burzom, zamieszkom, niepokojom społecznym, wojnie, wypadkom nuklearnym lub terroryzmowi. Całkowita odpowiedzialność RESIN PRO za wszelkie straty lub zniszczenia związane z zamówieniem na www.resinpro.pl nie może przekroczyć ceny zapłaconej za towar. W przypadku problemu z produktem zakupionym na stronie internetowej RESIN PRO, który nie został rozwiązany w porozumieniu z RESIN PRO, istnieje możliwość złożenia skargi za pośrednictwem Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR).

Platforma ODR pozwala konsumentom oraz fachowcom znajdującym się na terenie Unii Europejskiej na znalezienie pozasądowego rozwiązania sprawy, której dotyczy skarga.  Strona jest interaktywna, przystępna dla użytkownika, dostępna we wszystkich oficjalnych językach państw Unii Europejskiej i wolna od opłat. Na platformie ODR zarówno klient, jak i fachowiec, może skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym za znalezienie rozwiązania kwestii spornej. Platforma ODR jest dostępna tutaj: http://ec.europa.eu/odr.

Gwarancja

W przypadku, gdy zakupiony towar ma jakiekolwiek wady, RESIN PRO uwzględni wszystkie bieżące warunki gwarancji. Jeśli Klient chce zgłosić reklamację z tytułu widocznych wad zakupionego u nas wyrobu, włączając wady powstałe w wyniku transportu, jest on proszony o poinformowanie o tym fakcie poprzez kontakt pod adresem info@resinpro.eu i o niezwłoczny zwrot towaru do RESIN PRO.

Cesja

RESIN PRO zastrzega sobie prawo do cesji wszelkich pozycji kredytowych należnych i wynikających z dostawy towarów, w tym ewentualnych obciążeń osób trzecich.

Postanowienia końcowe

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych warunków została lub zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną na mocy prawa, nie wpłynie to na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność pozostałej części warunków.

RESIN PRO SRL
Via XXV Aprile Z.I. snc
19021 Arcola (SP)
Italy
VAT number 01473200119
Phone: +39 0187 955108
Email: info@resinpro.eu

RESIN PRO 2023 PRAWA AUTORSKIE wszelkie prawa zastrzeżone