Koszyk

Odcisk

Ten odcisk został zaktualizowany 28.06.2024.

Właścicielem tej witryny jest:

ResinPro s.r.l. SRL
Via XXV Aprile ZI snc – 19021 Arcola (SP), Italia
Polska
Email: info@resinpro.pl
Numer telefonu: +48796617366
VAT ID: 01473200119

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) ResinPro s.r.l. SRL:

Danilo La Porta

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w REA na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

SP-210889

1.2 Nazwa naszego organu nadzorczego to:

Danilo La Porta

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.

RESIN PRO 2023 PRAWA AUTORSKIE wszelkie prawa zastrzeżone