NIETOKSYCZNA GUMA SILIKONOWA “I-GUM”

 66,06 1361,92

NIETOKSYCZNA GUMA SILIKONOWA “I-GUM”

Całkowicie nietoksyczna guma silikonowa w paście do bezpośredniego nakładania na model, który chcesz odwzorować. Przed użyciem należy ją wymieszać z pastą katalizującą (w równych częściach, 1: 1), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Ze względu na swoje właściwości antyadhezyjne na wszystkich powierzchniach, nie trzeba myć narzędzi po użyciu i nie jest konieczne stosowanie innych środków antyadhezyjnych na model.

Właściwości techniczne:

+ Lepkość – Formowalna pasta,

+ Czas pracy – 5 min / 10 min;

+ Stosunek wagowy A / B – 1: 1;

+ Typ – nietoksyczna,

+ Twardość – 30 Shore A.

Uwaga: Nie używać poniżej 8-10°C.

Opakowania powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa, należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki wszystkich składników.

NIETOKSYCZNA GUMA SILIKONOWA “I-GUM”

Całkowicie nietoksyczna guma silikonowa w paście do bezpośredniego nakładania na model, który chcesz odwzorować. Przed użyciem należy ją wymieszać z pastą katalizującą (w równych częściach, 1: 1), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Ze względu na swoje właściwości antyadhezyjne na wszystkich powierzchniach, nie trzeba myć narzędzi po użyciu i nie jest konieczne stosowanie innych środków antyadhezyjnych na model.

Właściwości techniczne:

+ Lepkość – Formowalna pasta,

+ Czas pracy – 5 min / 10 min;

+ Stosunek wagowy A / B – 1: 1;

+ Typ – nietoksyczna,

+ Twardość – 38 Shore A.

Uwaga: Nie używać poniżej 8-10°C.

Opakowania powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa, należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki wszystkich składników.