Koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

RESIN PRO zobowiązuje się do zapewnienia ochrony Twojej prywatności. Dlatego też niniejsza polityka określa, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane i chronione podczas korzystania z tej witryny. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

RESIN PRO LTD (“RESIN PRO”) jest administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz i odpowiada za Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

RESIN PRO LTD
FLAT FIRST FLOOR 67 PURSER’S CROSS ROAD
LONDON GREATER LONDON SW6 4QZ UK
Phone: +39 0187 955108
E-mail: info@resinpro.eu
Company register: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia – La Spezia – Savoia
Company registration number: REA SP-210889
Authorized representative: Anastasiia Podiacheva
VAT registration number: 350 1277 32

Gdzie przechowujemy Twoje dane? 

Wszystkie dane, które od Ciebie zbieramy, są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być przekazywane i przetwarzane również poza EOG. Każde takie przekazanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, RESIN PRO zapewni wdrożenie standardowych klauzul umownych i tarcz jako zabezpieczeń dla krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych według Komisji Europejskiej. 

Kto ma dostęp do Twoich danych? 

Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy RESIN PRO (szczegółowe informacje na temat spółek z grupy RESIN PRO można znaleźć w naszym raporcie rocznym, który można znaleźć na stronie about.hm.com). Nie będziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani wydzierżawiać Twoich danych osobowych osobom trzecim spoza grupy RESIN PRO w celach marketingowych. 

Lokalna firma RESIN PRO będzie działać wyłącznie jako podmiot przetwarzający dane osobowe i będzie przetwarzać dane osobowe w imieniu szwedzkiej firmy. 

Wszystkie dane, które możemy przekazać osobom trzecim, służą wyłącznie do świadczenia naszych usług. Poniżej znajdziesz kategorie osób trzecich w ramach każdego konkretnego procesu. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Przy każdym konkretnym procesie przetwarzania danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, poinformujemy Cię, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe, lub czy jest wymagane do zawarcia umowy, oraz czy istnieje obowiązek podania danych osobowych. Poinformujemy również o możliwych konsekwencjach, jeśli zdecydujesz się tego nie robić. 

Jakie są Twoje prawa? 

*Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych: 

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o danych osobowych, które od Ciebie zbieramy. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, a Twoje dane osobowe przekażemy Ci drogą mailową. 

*Prawo do przeniesienia danych: 

Za każdym razem, gdy RESIN PRO przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany lub na podstawie Twojej zgody, masz prawo żądać i otrzymać ww. dane lub żądać przesłania ich osobom trzecim. Dotyczy to jedynie danych osobowych, które nam przekazałeś. 

Prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych: 

Jeśli twierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo zażądać korekty swoich danych. 

Jeśli posiadasz konto RESIN PRO (członkostwo RESIN PRO), po uzyskaniu dostępu do zastrzeżonego obszaru swojego konta możesz zmienić swoje dane rejestracyjne w każdej chwili. 

Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych: 

Masz prawo do usunięcia jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych przez RESIN PRO w dowolnym momencie, z wyjątkiem następujących sytuacji: 

 • Jeśli masz trwającą sprawę z Biurem Obsługi Klienta; 
 • Jeśli masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane częściowo; 
 • Jeśli jesteś podejrzewany, lub też zostało udowodnione, że nieprawidłowo korzystałeś z naszych usług w ciągu ostatnich 4 lat; 
 • Jeśli Twój dług został sprzedany osobom trzecim w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku w przypadku zmarłych klientów; 
 • Jeśli Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy; 
 • Jeśli dokonałeś jakiegokolwiek zakupu, zachowamy Twoje dane osobowe związane z Twoją transakcją w celach księgowych. 

*Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: 

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RESIN PRO. RESIN PRO nie będzie wówczas mógł przetwarzać Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów i praw lub jeśli przetwarzanie służy ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. 

*Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego 

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym analizy profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego 

Możesz zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z naszej komunikacji poprzez marketing bezpośredni przez: 

 • Postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszych e-mailach marketingowych do Ciebie; 
 • Zmianę ustawień Twojego konta RESIN PRO  

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych: 

Masz prawo zażądać, aby RESIN PRO ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach: 

 • W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie RESIN PRO, ograniczymy wszelkie przetwarzanie takich danych do czasu zweryfikowania tego uzasadnionego interesu; 
 • Jeśli twierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, RESIN PRO musi ograniczyć przetwarzanie tych informacji do czasu zweryfikowania ich dokładności; 
 • Jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, możesz sprzeciwić się usunięciu danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia wykorzystywania Twoich danych osobowych; 
 • Jeśli RESIN PRO nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. 

Jak możesz skorzystać ze swoich praw? 

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego do obsługi Twoich wniosków dotyczących Twoich praw mamy dedykowaną obsługę klienta. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, napisz do nas na adres info@resinpro.eu. 

Inspektor ochrony danych: 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który zadba o to, aby Twoje dane osobowe były wykorzystywane w sposób spójny, przejrzysty, dokładny i zgodny z prawem. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem info@resinpro.eu, wpisując „IOD” w temacie. 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: 

Jeśli uważasz, że RESIN PRO przetwarza Twoje dane osobowe w nieprawidłowy sposób, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Aktualizacje naszej Polityki Prywatności: 

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania naszej Polityki Prywatności. Najnowsza wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Poinformujemy Cię o wszelkich istotnych zmianach w Polityce Prywatności, takich jak cel, dla którego wykorzystujemy Twoje dane osobowe, tożsamość Administratora lub Twoje prawa dotyczące gromadzonych przez nas danych osobowych. 

RESIN PRO 2023 PRAWA AUTORSKIE wszelkie prawa zastrzeżone